Flest Talboken kommer-låntagare i landet. Tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck är nöjda, men vill ha fler.

Med Talboken kommer, det vill säga digital utsändning av talböcker, kan många bokmalar få sitt lystmäte. Det går snabbt att få de efterlängtade böckerna och du kan också få hem många till ditt digitala bibliotek på en gång. Det här är något som talbokslåntagarna i Linköping snappat upp. Linköpings stadsbibliotek har idag flest Talboken kommer-låntagare i hela landet!

Idag har 80 bibliotek i Sverige anslutit sig till tjänsten. Av de 300 låntagare som nu finns registrerade i landet finns 74 i Östergötland och 44 i Linköpings kommun.

Tjänsten Talboken kommer startades på prov 2016 av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den innebär att den som är talbokslåntagare och har en taldagstidningsprenumeration kan få sina lånade böcker nedladdade direkt i en  mediaspelare. Biblioteken i Linköping, Motala och Mjölby kom med i försöken våren 2017 och från årsskiftet ingår tjänsten i ordinarie drift hos MTM. Den kan nu erbjudas i alla kommuner i Sverige.

Under 2017 ökade också antalet taldagstidningsprenumeranter i Östergötland med 11 procent och antalet Legimus-användare över 18 år med 24procent. Ökningarna kan till stor del förklaras av folkbibliotekariernas arbete med att informera om de möjligheter som finns att läsa på andra sätt än genom vanlig text i tidningar och böcker. Under 2017 hade Götabiblioteken extra medel att använda till detta genom projektet Taltidning till fler. Projektet fortsätter och avslutas 2018. Det är initierat och finansierat av MTM.