Illustration: Sara Gimbergsson

Högläsning spelar roll

  • Språkutvecklingen gynnas genom att barnet lär sig nya ord och begrepp
  • Barnet lär sig om andra världar och miljöer
  • Barnet får inblick i hur andra lever sina liv och utvecklar sin empatiska förmåga
  • Den vuxne och barnet får en mysig stund och en gemensam upplevelse
  • Högläsningen lägger dessutom en grund för läsinlärningen
  • Genom att läsa med ditt barn kan du göra stor skillnad!

Folder med tips på hur ni kan läsa tillsammans finns förutom på svenska på följande språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, spanska, tigrinja samt på minoritetsspråken: jiddisch,  finska,  samiska( lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska), meänkieli, romani (arli, lovara och kalderas).
Fråga efter foldern på ditt bibliotek.