Kulturavdelningen på Region Värmland och Regionbibliotek Östergötland bjöd den 9 november in till en kunskapsdag om små barns språkutveckling. Dagen handlade om hur högläsning, i dialog mellan vuxen och barn, kan ge en vidgad upplevelse av bilderboken samt skapa gemenskap och trygg samvaro.

Målgruppen var personal på bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentral och förskola.

Psykolog Emma Bergström pratade om relationer och interaktiv läsning.
Om hur lässtunden påverkar relationen mellan barn och vuxen och hur barnet respektive den vuxne utvecklas på sikt av högläsning. Vad är fördelarna med interaktiv högläsning

Anna Hällgren, Kulturrådet, berättade om Bokstart Sverige och material som finns tillgängligt på bokstart.se.

Annica Arvidsson, biblioteksutvecklare på Region Värmland pratade om Värmlands arbete för att främja små barns språkutveckling och om att ge en likvärdig grund till alla familjer.

Anne-Marie Körling pratade om hur vi främjar barn att läsa samt om högläsningen som väg in i äventyren. Anne-Marie Körling är lärare, författare och tidigare Sveriges läsambassadör. Hon har bland annat skrivit böckerna “Väck Läshungern!” och “Den meningsfulla läsningen”.

Sist, men inte minst medverkade Stina Wirsén, som har skrivit och illustrerat mängder av barnböcker. Mest kända är kanske Vem-böckerna samt böckerna om en liten skär och alla små brokiga. Stina utgår från möten med barn och besöken i förskolan och på biblioteken är ofta en viktig inspirationskälla.