webb-banner för tävlingen Unga berättare 2017, lila bakgrund.Unga berättare, 16-30 år, skriver och delar sin text, sin röst, sin berättelse i Götabibliotekens årliga novelltävling Unga Berättare. Den pågår nu för 12:e året i rad och ska vara inlämnad senast den 20 augusti. Tävlingsreglerna finns på Götabibliotekens webb här.

Ett av bibliotekens uppdrag är att lyfta litteraturen som konstform och stärka litteraturens ställning. Novellen är en skönlitterär kort berättelse som i just den här tävlingen får vara på max 5 A4-sidor med en textstorlek på  12p. Innehållet är mera fritt, berättelsen får vara hur experimentellt som helst, roligt, sorgligt, knäppt, traditionellt, poetiskt, burleskt eller djupt allvarligt.

En jury, som oftast består av författare, filmare, bibliotekarie m.fl. utser 10 vinnare som offentliggörs i mitten av oktober. Alla vinnare presenteras på Götabibliotekens webb och deras noveller finns där som ljudbok och e-bok. En av vinnarna röstas fram och får ett stipendium i form av en skrivarkurs.

”I det sammanhanget är det viktigt att också påminna om att litteraturen som konstform er ett kraftfullt redskap för att förstå och sprida kunskap om hur demokrati fungerar, inte minst eftersom läsning också är en aktivitet där det enskilda mötet med texten är en realisering av vad frihet och öppenhet kan vara.” (Kulturrådets skriftserie 2015:4)