Regler och rutiner för Götasamarbetet är dokumentet som innehåller de regler och de rutiner som biblioteken inom Götasamarbetet kommit överens om.
Dokumentet antogs 6 december 2019 och finns på Göta portal.