Regler och rutiner för Götasamarbetet är dokumentet som innehåller de regler och de rutiner som biblioteken inom Götasamarbetet kommit överens om.
Dokumentet antogs 1 juni 2018. 190327-regler-och-rutiner-for-gotabiblioteken (pdf)

Förtydligande angående registrering av bibliotekskonto/bibliotekskort inom Götasamarbetet: Registrering av ny låntagare (2.3) Förtydligande av Bilaga 3 – Papperslösa
Alla kan få ett bibliotekskort. Biblioteket skapar en e-postadress i de fall där giltig legitimation eller e-postadress saknas. Giltighetstid 1 år. Minimum är att en e-postadress finns och biblioteken kan hjälpa till med att skapa en om det behövs.

Personuppgifter och användarvillkor Personuppgifter och användarvillkor (pdf) version 2018-06-11
Låneregler på svenska och andra språk Länk till dokumenten (pdf)

Vilka bibliotek är med i reservationssamarbetet?
Alla fjorton huvudbibliotek och de filialer som har öppet minst fyra dagar i veckan. Förteckning över reservationssamarbetet inom Göta (pdf) Plocklistor Alla enheter som är med i reservationssamarbetet måste ta ut plocklistor enligt följande  schema: Plockschema för Götabiblioteken  (pdf) Se instruktion för utskrift av plocklappar/plocklista här Instruktion för plocklappar – plocklista (pdf)
Restplocklista För att fånga upp reservationer på plocklista/lappar som står kvar. Länk till instruktion (pdf)
Vad gör jag om jag inte hittar en bok som kommer upp på plocklistan? Lägg in status Försvunnen på exemplaret. Om det är det sista exemplaret bland de bibliotek som är med i reservationssamarbetet meddelar man låntagaren, enklast via mail om sådan adress finns. Skicka kopia till ”hämtbiblioteket”. Ett nyinköp av titeln bör avgöras av det bibliotek som blivit av med boken eller det bibliotek där låntagaren vill hämta. Om låntagaren vill fjärrlåna sköts detta av hämtbiblioteket.

Förslag till text till låntagaren: Du har reserverat XXXXX. Tyvärr finns det inga exemplar av titeln på något av Götabiblioteken. Vänd dig till ditt bibliotek om du fortfarande är intresserad av att låna titeln, det kan vara möjligt att göra ett fjärrlån.
Registrering av lån – talböcker Anvisningar för hur lån och framställda exemplar redovisar beskrivs på MTM:s hemsida: Länk till instruktion

Krav/påminnelser Krav genereras och skickas ut automatiskt måndagar, onsdagar och fredagar via BOOK-IT enl. följande: Övertidsvarning skickas ut centralt, 3 dagar innan lånetiden går ut. Reservationspåminnelse 1 dag efter återlämningsdatum Första krav 14 dagar efter återlämningsdatum Andra krav 28 dagar efter återlämningsdatum Kraven skickas i första hand med SMS, i andra hand med e-post, i tredje hand med postens e-brev. Räkningar genereras och skickas ut lokalt 42 dagar efter återlämningsdatum i pappersform (A4). Om genereringen visar 0 räkningar, gå in under Nya utskrifter och kolla om det ändå inte finns räkningar för utskrift.
Ersättning för skadade eller förkomna böcker/skivor Se bilaga i dokumentet Regler och rutiner för Götabiblioteken
En låntagare lämnar tillbaka en bok som är förstörd (kaffe- /vinfläckar, hundbiten…). Vad gör jag? Personal på det bibliotek som tar emot förstörda medier ansvarar för att ta diskussionen med låntagaren om ersättning enligt de ersättningsregler som Göta kommit överens om.
Vad gör jag med den förstörda boken? Gallra och skicka ett meddelande till det ägande biblioteket om att gallring skett. Om man är tveksam till gallring, skicka tillbaka mediet till det ägande biblioteket med ett bifogat meddelande om det är ersatt av låntagaren eller inte.
Hur hanteras betalningen för skadade böcker eller böter? Låntagaren kan välja att betala på vilket bibliotek som helst, det bibliotek som tar emot ersättningen behåller den.

Låneregler för spelfilm, TV-spel och CD-ROM Åldersgräns 15 år (fr.o.m. 1 september 2017). Lånetid spelfilm: 7 dagar; TV-spel och CD-ROM 14 dagar. Inga omlån. Låntagarkat. Lärare och Skola får inte låna hyrfilm, TV-spel eller CD-ROM. Måste lånas på privata kort.
Policy för bokpratsböcker Nya böcker (senaste året) till bokprat exemplar-reserveras i den egna kommunen. Undantagsvis, om det finns behov av flera exemplar kan man höra av sig till utlånande bibliotek och fråga om det är okej. Skolor reserverar i första hand i ”sin” kommun, eftersom böckerna kan bli borta rätt länge.

Städrutiner för alla bibliotek På väg och Försvunnen Denna rutin ska utföras första veckan i varje månad. Länk till instruktion (pdf)

Libris låntagarbeställning – samtliga bibliotek ska erbjuda Libris låntagarbeställningar. Länk till instruktion (pdf)
Fjärrlån Fjärrlånebok lämnas tillbaka på valfritt Götabibliotek. Länk till rutin för fjärrlån (pdf)

Reservationskontroll Reservationskontroll ska göras minst en gång i veckan, överväg nyinköp vid fler än 3 reservationer per exemplar vid det egna biblioteket. Instruktion till reservationskontroll. Länk till instruktion (pdf)
Borttagna reservationer Länk till instruktion (pdf)
Språkböcker/aktivitetskod Länk till instruktion (pdf)

BOOK-IT offlinemanual Länk till instruktion (pdf)

Support när något inte fungerar? Akuta ärenden vardagar 8-17: ring Götasupporten 013-207001. Mindre akut: skicka ett mail till gotasupport@gotabiblioteken.se  Länk till instruktion (pdf)

Problem med boktransporter/sortering som tillhandahålls av StångåBuss:

Rutin felanmälan StångåBuss (pdf)
Körslingor Götabiblioteken (pdf)

Blankett för bibliotekskort till barn 190327_bibliotekskort_Göta_barn_digital (pdf)

Blankett för samtycke lånehistorik 190327_samtycke_lanehistorik (pdf)