En samlingsplats för praktiska biblioteksidéer och kunskap kring tillgänglighet, webbsidor och marknadsföring.

Hur detta får användas?

dokument faller ur datorskärm ner i händerna på en person

ladda ner material från oss

Idéerna och kunskapen kommer från personal på Regionbiblioteket och på biblioteken i länet. Allt som finns inom denna bank ger vi dig full frihet att använda, både när det gäller att genomföra idéer och använda formuleringar. Du behöver inte citera källan, utan kan använda som det passar bäst. (Men du får förstås inte använda materialet på ett sådant sätt så att du kan hävda egen upphovsrätt till vårt material.)

Bidra gärna till denna bank! Du behöver inte bo i Östergötland för att göra det. Ta bara kontakt med någon på Regionbibliotek Östergötland.