Se Verksamhet/Barn och unga på bibliotek/Götabarn – ett nätverk för barnbiblioteksfrågor