Gruppens uppdrag är att blicka framåt och se över val av framtida biblioteksdatasystem.
beslut i Göta styrgrupp 5 juni 2019

fr.o.m. 2019 publiceras gruppens dokument på intranätet

Arbetsgruppen består av:
Huvudansvarig och sammankallande är Rolf Holm, (Regionbibliotek Östergötland)
Huvudansvarig och ställföreträdande för resp. grupp;
Kerstin Ryd, vakant (system)
Björn Nyqvist, Carina Ljung (metadata),
Linda Skårbratt, Nina Lönn (webb)


Gruppena system, meta och webb träffas i Regionhusets sessionssal, Linköping april 2018
Foto: Rolf Holm

Kontaktperson:
Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland
e-post: rolf.holm@regionostergotland.se
tfn 070 630 46 58