Regionbiblioteket äger det gemensamma biblioteksdatasystemet och ansvarar för förvaltning och samordning mellan grupperna. Regionbiblioteket ansvarar också för att bjuda in till nätverk för delaktighet, spridning av kompetens och för att ta tillvara på den kunskapsutveckling som kommer att ske inom dessa grupper och inom Götabibliotekens samarbeten i stort.

Förvaltningsorganisationen för Göta består av styrgrupp, förvaltningsledare/samordnare, metadatagrupp, systemgrupp och webbredaktion.  Se respektive grupp vilka som ingår.