År 2019 protokoll
191018
190920
190605
190301
190118

År 2018 protokoll (fr.om. 2018 gemensamt möte för Göta styrgrupp och bibliotekschefsträff)
181207
181026 bilaga: Digitalt först bilaga: Litteraturscen Östergötland
180914 bilaga: Bokstart bilaga: Digitalt först bilaga: NBS presentation
180601
180323 bilaga: Libris  bilaga: Göta mångkulturgrupp  bilaga: Taltidning  bilaga: Stärkta bibliotek 
180209  bilaga MIK