Arbetar i sin nuvarande form på uppdrag av Göta styrgrupp med strategiska mediefrågor. Det handlar mycket om innehållet i medieplaner på regional och kommunal nivå, gemensamma rutiner och policyfrågor. Den 7 december 2018 beslutade Göta styrgrupp anta En gemensam medieplan för Götasamarbetet.

Du finner EN gemensam medieplan här plus  bilaga 1.
Bok: Medieutveckling och beståndsförnyelse – boken beskriver bl.a. framväxten av Götasamarbetet fram till år 2017.
Finns som (pdf), eller låna den tryckta boken via Libris, eller köpa boken via Regionbibliotek Östergötland

År 2019
191113
190514
190306
190124 (Nationell mediekonferens i Umeå)

År 2018 – mötesprotokoll
181105
180828
180515
180412
180301
180130

Kontaktperson: Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland rolf.holm@regionostergotland.se mobil: 070 630 46 58