Utvecklingsledarna på Regionbiblioteket har inom sina respektive processer ansvar för mångkulturfrågor och flerspråkig verksamhet.

Göta mångkultur – träffas och diskuterar mediefrågor m.m.
Riktlinjer för Göta mångkultur – beslut styrgrupp 23 mars 2018 (pdf)
Internationella Biblioteket/Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014 (pdf)
IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (pdf)

Internationella biblioteket
länkar till inköpsställen medier – olika språk

Anteckningar från möten Göta mångkultur:  finns på Göta portal
Kontaktpersoner:
finns på Göta portal
Låneregler för Götabiblioteken på andra språk än svenska: finns på Göta portal

Kontaktpersoner:
Regionbibliotek Östergötland/Rolf Holm tfn 070 630 46 58, e-post: 
rolf.holm@regionostergotland.se
Göta mångkulturgrupp består av biblioteken i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång samt Götabibliotekens kontaktpersoner