Gruppens uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om de e-tjänster som Götabiblioteken erbjuder sina låntagare, både tekniskt, praktiskt men också urval, marknadsföring och
fortbildning till Götas medarbetare.

Göta e-tjänster består av:

Marie Eriksson – Söderköpings bibliotek
Tommy Jansson – Norrköpings stadsbibliotek
Urban Jarvid – Linköpings stadsbibliotek
Albin Haraldsson – Linköpings stadsbibliotek
Johanna Hagelin – Motala bibliotek
Björn Nyqvist – Norrköpings stadsbibliotek (vid katalog- och metadatafrågor)
Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland (sammankallande)

År 2018 – anteckningar

180119 och 180208