Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-10-12
13:00 - 13:30


Visning av Göta portal

Götabibliotekens samarbetsyta – Göta portal här publicerar vi olika former av dokument som berör vårt gemensamma arbete. Det kan vara minnesanteckningar, protokoll, rutiner, lathundar osv.
Samtliga Göta-grupper finns där med egna ingångar och vi kan lätt hämta upp information.

  • Visning av Göta portal
  • Hur publicerar man dokument?
  • Hur gör man inlägg?
  • Tips och idéer

Visningen sker via Skype och pågår i ca 30 min.  Anmäl dig senast den 7 oktober.

Målgrupp: Bibliotekspersonal på Götabiblioteken

Frågor?
Hör av dig till Linda Skårbratt, linda.skarbratt@regionostergotland.se

Totalt antal platser
10

Antal anmälda
4

Antal tillgängliga platser
6

Sista anmälningsdag
2020-10-07

Anmäl dig


Anmälda deltagare

  • Alva Nordfeldt - Ekholmens bibliotek
  • Fatima Awad - Norrköping stadsbibliotek
  • Emelie Hedlund - Mjölby bibliotek
  • Elin Rungstad - Linköpings stadsbibliotek