Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-02-02
09:00 - 15:30


Kursinnehåll
Vi utforskar utgångspunkter, goda exempel och metoder som ni kan använda för att utveckla relevant och betydelsefull biblioteksverksamhet tillsammans med unga. Under träffarna varvas föredrag/genomgångar med diskussion, erfarenhetsutbyte och workshops.

Utbildningen startar hösten 2020 och de två första träffarna blir digitala utifrån rådande läge. Sen fortsätter vi under våren 2021 med ytterligare två träffar, där det i nuläget är öppet om träff 3 blir en digital eller fysisk träff och träff 4 blir ett internat med övernattning, då vi även planerar att göra studiebesök.

Kursdatum
1 oktober 2020
9 december 2020
2 februari 2021
21-22 april 2021

Som deltagare förväntas du vara med vid samtliga tillfällen samt utföra eget arbete/förberedelser före träffarna enligt modellen 40-20-40.
Du behöver ha tillgång till egen dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Regionbiblioteken står för kurskostnad samt övernattning och middag under den sista träffen.

Anmälan sker på annat sätt.

 

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag