Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-08-28
09:00 - 12:00

Plats
Regionbibliotek Östergötland Götarummet


Dagordning

1,Mötestider hösten 2019 – avstämning (mötesfrekvens 3-4 ggr/termin)
onsdag 28 augusti kl 9-12, Götarummet Regionbibliotek Östergötland
måndag 23 september kl 9-12, Götarummet Regionbibliotek Östergötland
torsdag 24 oktober kl 9-12, Götarummet Regionbibliotek Östergötland
Fredag 29 november k kl 9-12, Götarummet Regionbibliotek Östergötland

2. Gruppens uppdrag – diskussion
del i uppdraget kommer innebära att blicka framåt och se över val av framtida biblioteksdatasystem
del av uppdraget kommer innebära omvärldsbevakning studiebesök egna eller inbjudna sådana och ”studier på kammaren” dvs inläsning av relevant litteratur inom området del av uppdraget kommer att innebära upphandling då nuvarande avtal med Axiell för Book-IT löper tom 2022-06-08

3.Gruppens deltagare – avstämning
Huvudansvarig och sammankallande är Rolf Holm
Huvudansvarig och ställföreträdande för resp. grupp;
Kerstin Ryd, Magnus Darhed (system)
Carina Ljung, Björn Nyqvist (metadata),
Linda Skårbratt, Nina Lönn (webb)

4. Upplägg höstens arbete – planering
-inventering av frågeställningar
-platser/bibliotek för studiebesök
-personer att bjuda in till höstens träffar

5. Nästa möte

6. Övrigt

Välkommen

Totalt antal platser
7

Antal anmälda
6

Antal tillgängliga platser
1

Sista anmälningsdag
2019-08-26

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat