Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-04-11
09:00 - 16:00

Plats
Missionskyrkan


Välkommen på en studiedag för dig som arbetar på gymnasiebibliotek
Missionskyrkan, Linköping.

PROGRAM

9.00 Fika
9.30 Peter Rydén, bibliotekarie Tingsholmsgymnasiet, Ulrichehamn.
Skolbiblioteksplan, mångspråk och lektioner – tankar om skolbibliotekets roll i skolan Peter visar hur han jobbar integrerat med läroplanen på Mediatek Tingsholm – ett skolbibliotek som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass hela 6 gånger.
10.30 Frågor
11.00 Britt Omstedt, bibliotekarie Linköpings universitet.
Vad väntar studenterna när kommer till universitetsbiblioteket?
12.00 Lunch
13.00 Presentation av arbetsgruppen samt vad händer framöver.
13.15 Diskussion i mindre grupper
14.30 Fika
15.00 Sammanfattning av diskussionerna.

Tema för eftermiddagen:
Ägnas åt diskussion om hur vi tillsammans stärker gymnasiebiblioteken i Östergötland. Strävan är att hitta en gemensam plattform för gymnasiebiblioteksverksamheten, som kan användas som ett underlag för att driva utvecklingen framåt på den egna skolan och i sin kommun, samt för att kunna få en fungerande organisation både på sin skola och i sin kommun.

Material att ta del av som förberedelse kommer att skickas ut i förväg.

Kostnad: 300 kr, fika och lunch ingår.

Kontakt: lisa.ekman@regionostergotland.se, 072 – 500 47 99

Totalt antal platser
25

Antal anmälda
25

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag
2019-04-02

Anmäl dig

Detta evenemang är fullbokat.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat