Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-11-08
08:30 - 12:00

Plats
Sky Hotel Apartments


Spridningskonferens för projektet MIK i praktiken och framåtsyftande för MIK-frågor på Götabiblioteken.

Allt fler pekar på medie- och informationskunnande (MIK) som en förutsättning för medborgarnas deltagande i demokratin. Det är genom medier vi får vår information och det är genom dessa vi gör våra röster hörda.
Men detta kräver både tekniskt kunnande, kritisk blick och förståelse för mediernas inneboende logik.
MIK är en viktig del av framtiden och framtiden bygger vi nu. Bibliotekens roll i MIK-utvecklingen poängteras ofta.
Så vad är nästa steg – hur går vi från strategi till handling?

Programmet riktar sig till bibliotekschefer/MIK-ansvariga, samt mediepedagoger mfl och är ett samarbete med Film i Öst, Region Östergötland

8:30 Inleder vi med fika

Program:

· MIK i praktiken – från utvecklingsprojekt till verksamhet
· MIK, statens roll och förväntningar, Ann Wiklund, Statens medieråd
· Att arbeta med MIK i praktiken, Karin Nielsen Lundin, Alléskolan

· MIK på biblioteken – hur jobbar vi vidare inför 2020?
· MIK-strategi för Götabiblioteken
· Digiteket
· Workshop

Totalt antal platser
50

Antal anmälda
19

Antal tillgängliga platser
31

Sista anmälningsdag
2019-10-30

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat