Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-10-14
09:00 - 16:00

Plats
Linköpings Stadsbibliotek


Välkommen på en kunskapsdag med fokus på de små barnen!
Målgrupp: Du som arbetar med små barn inom bibliotek, förskola, familjecentral/öppen förskola, logopedi

9.00 Fika
9.25 Välkomna!
9.30 Små barns språkutveckling . Anne-Sofie Taleman, samordnande logoped, Centrala elevhälsan i Norrköping
10.45 Språkpillerböcker och språkpåsar och hur de kan användas. Sofia Ringbert, logoped och Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek.
11.30 Kläm och känn på språkpillerböcker och språkpåsar
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Högläsning med digitala verktyg. Susanne Sjösten, rektor, Norrköpings kommun
13.40  Om barnkonventionen. Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland
13.45 Alla barns rätt till läsning. Fika och gruppsamtal. Med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020.
14.30 Återsamling
14.45 Att läsa med små barn. Margareta Gustafsdotter, bibliotekarie, Norrköpings stadsbibliotek
15.20 Vikten av högläsning och språkstimulerande läsmiljöer i förskolan. Daniella Torres Reuterstrand, logoped, Norrköpings kommun
16.00 Slut för dagen

Språkpiller är de bilderböcker som barnet får på ”recept” (rekommendation) från logopeden för språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna kan lånas på biblioteket. Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Regionbibliotek Östergötland.

Kontakt:  Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland, 010-103 93 15, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Totalt antal platser
90

Antal anmälda
90

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag
2019-09-27

Anmäl dig

Detta evenemang är fullbokat.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat