Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-09-20
15:00 - 16:15


Välkommen till ett smakprov av projektet På riktigt – sakprosa i skolan. Författarcentrum Öst genomför detta projekt med bidrag från Natur & Kultur.  ben i jeans sitter på en hög med böcker.

Det är ett läsfrämjande projekt som vill synliggöra sakprosans ställning och användningsområden i skolundervisningen. Bra fackböcker ger barn och unga ett större ordförråd, ökad begreppsförståelse och vidgade tankemönster. Det övergripande målet är att få fler skolor inom vår region att upptäcka att ett besök av en fackboksförfattare kan vara värdefull för elevernas förståelse för olika textarter. Läs mer om projektet här

Vi har bjudit in Emelie Kellnberger från Författarcentrum Öst som tillsammans med en fackboksförfattare kommer berätta om projektet samt att ni får ta del av ett smakprov av hur ett sådant här författarbesök med en fackboksförfattare kan gå till. Vilken författare det blir kommer information om strax innan träffen.

Program (tiderna är ca-tider)

15.00 Välkommen
15.05 Intro om projektet av Emelie
15.20 Smakprov på ett författarbesök
15.50 Tid för frågor
16.15 Avslutning

Målgrupp: skolbibliotekspersonal, lärare i åk 3 – 9 i första hand, men även du som jobbar i andra årskurser är välkommen.
Plats: Zoom. Tänk på att ha en bra uppkoppling, använd hörlurar med mikrofon och ha kameran på om möjligt.

Lär känna Zoom
Vi kommer att använda Zoom, ett digitalt verktyg för videosamtal. Bekanta dig med verktyget genom att ansluta till Zooms testsamtal https://zoom.us/test . Använd ett bekvämt headset med bra hörlurar och mikrofon samt en webbkamera. Du behöver inte registrera ett konto och du kan testa ljud, mikrofon och kamera i lugn och ro. Klicka runt och testa olika funktioner!

Anmäl dig senast 19 september i detta formulär.

Totalt antal platser
40

Antal anmälda
30

Antal tillgängliga platser
10

Sista anmälningsdag
2022-09-19

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat