Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-04-16
09:00 - 10:00


Flicka läser en bok

Photo by Johnny McClung on Unsplash

Alla elever bör ha tillgång till väl fungerande skolbiblioteksverksamhet och skolbibliotekarier som bidrar till deras bildning och utbildning genom att främja läsandet och medie- och informationskunnigheten. (Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3)

Den 19 januari lämnade regeringens särskilda utredare Gustaf Fridolin över ett betänkande om skolbibliotek till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen har lagt ett antal förslag bl.a. att det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Vad betyder detta för dig som rektor?

Regionbibliotek Östergötland bjuder in dig som är rektor till en träff där du kan samtala med andra rektorer om hur du kan bygga upp en hållbar skolbiblioteksverksamhet utifrån din skolas förutsättningar.

Syftet med samtalen är att du som rektor ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om skolbiblioteket och hur man bygger en hållbar skolbiblioteksverksamhet.

Tema för andra träffen:

Hur integrerar jag skolbiblioteket i övrig pedagogisk verksamhet på skolan?

Cecilia Persson

Cecilia Persson, rektor på Arenaskolan i Linköping, i ett samtal med Maria Schedvin, skolbiblioteksutvecklare från Malmö stad. Efter samtalet öppnar vi upp för diskussion och frågor på temat.

Cecilia har erfarenhet av att arbeta fram ett “koncept” för skolbiblioteksverksamheten både för F-6 och 7-9, med fokus på en högre måluppfyllelse för eleverna. https://www.linkoping.se/arenaskolan

Maria Schedvin, skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad. Hon har bred kunskap och erfarenhet kring att bygga en hållbar skolbiblioteksverksamhet från grunden som en aktiv och given del i skolans vardag och utveckling. Maria är just nu aktuell med boken: Hållbar skolbiblioteksutveckling (Gleerups förlag). På Pedagog Malmö skriver Maria regelbundet om skolbiblioteksutveckling: https://pedagog.malmo.se/skribent/marben12/

 Praktisk information

Samtalen är digitala och en timme långa. Vi erbjuder samma tema vid två tillfällen under vårterminen så att så många som möjligt ska kunna delta.

Kostnad: ingen

Målgrupp: rektorer för grundskola och gymnasium samt politiker i t.ex. utbildningsnämnd

Anmälan: Anmäl dig med formuläret nedan. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu för att säkra din plats.

Varmt välkommen!

Linda Sävhammar, Regionbibliotek Östergötland samt Strategiska skolbiblioteksgruppen Östergötland

Linda Sävhammar
Utvecklingsledare digital kompetens och skolbibliotek, Regionbibliotek Östergötland
Epost: linda.savhammar@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 21

Totalt antal platser
40

Antal anmälda
29

Antal tillgängliga platser
11

Sista anmälningsdag
2021-04-13

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat