Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-10-14
09:00 - 15:00


Regionbibliotek Östergötland bjuder in dig som är skolbibliotekspersonal, lärare, rektor, samordnare eller  skolchef i Östergötland till Skolbibdagen 2021 som BTJ arrangerar den 14  oktober.

Se den på premiärdagen den 14 oktober eller när det passar dig fram till den 7 november.

Anmälan: Anmäl dig här nedan så får du länk och inlogg till dagen. Anmäl dig inte på BTJ:s hemsida då Regionbibliotek Östergötland betalar anmälningsavgiften för samtliga deltagare från Östergötland. 

Vad är Skolbibdagen?

Skolbibdagen är ett digitalt heldagsevent som ger dig både värdefulla kunskaper och viktiga verktyg för att kunna utveckla såväl det enskilda skolbiblioteket som för att skapa strukturer för skolbibliotek på huvudmannanivå.

Årets tema är Framtidens skolbibliotek. Med avstamp i skolbiblioteksutredningen samtalar vi dels om strukturer på skol- och huvudmannanivå, dels om hur man kan bygga upp en välfungerande verksamhet med fokus på språk och MIK. Vilka möjligheter och utmaningar innebär utredningen? Hur skapar vi förutsättningar för ett framtida skolbibliotek, där skolbibliotekarien bidrar till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet? Ta del av idéer och diskussioner som bidrar till att göra ditt skolbibliotek eller den skolbiblioteksorganisation du verkar i snäppet vassare.

Vi kommer under dagen att utforska tre teman av stor relevans för alla som arbetar i och med skolbibliotek:

 • Strukturer för skolbibliotek
 • Att äga ett språk
 • Medie- och informationskunnighet (MIK)

Dagen är uppbyggd kring samtal med specialister i ämnet, däribland Gustav Fridolin, Edward Jensinger och Maria Schedvin. Programledare för dagen är Sofia Malmberg, BTJ skolbibliotekstjänster.

Programmet i korthet

DEL 1: Strukturer för skolbibliotek
Skolbiblioteksutredningen som motor i skolbiblioteksutvecklingen
Medverkande: Gustav Fridolin

Skolbiblioteket som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
Medverkande: Edward Jensinger

Att skapa fungerande strukturer för skolbibliotek
Medverkande: Maria Schedvin, bisittare: Edward Jensinger

Hur möter skolbibliotekarien de nya förutsättningarna?
Medverkande: Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält

DEL 2: Att äga ett språk
Läskultur som en del av skolans kompensatoriska uppdrag
Medverkande: Åsa Lundholm, bisittare: Klara Önnerfält

Eleverna som medskapare i arbetet med språk- och läsutveckling
Medverkande: Elisabet Niskakari, bisittare: Åsa Lundholm

Läs- och skrivförmåga som en del av att förbereda eleverna för arbetslivet
Medverkande: Kirsi Rutanen, Emma Lindgren, bisittare: Lotta Davidson-Bask

DEL 3: Medie- och informationskunnighet (MIK)
MIK som en del av skolans arbete med värdegrund och digitalisering
Medverkande: Monika Staub Halling, bisittare: Elisabet Niskakari

Att bygga långsiktiga samarbeten med fokus på MIK
Medverkande: Eric Haraldsson, bisittare: Monika Staub Halling

Läs hela programmet för Skolbibdagen här (PDF)

Skolbibdagen Affisch A3 (PDF)

Flyer att dela ut om Skolbibdagen (PDF)

Praktisk information

Datum: 14 oktober premiär, men du som anmäler dig får tillgång till dagen fram till den 7 november.

Målgrupp: skolbibliotekspersonal, lärare, rektor, samordnare, skolchef, folkbibliotekspersonal, politiker inom utbildning/kultur/bibliotek

Kostnad: ingen

Anmälan: Anmäl dig här nedan och några dagar innan den 14 oktober får du ett mejl med länk till dagen. Anmäl dig inte på BTJ:s hemsida då Regionbibliotek Östergötland betalar anmälningsavgiften för samtliga deltagare från Östergötland. 

Totalt antal platser
1000000

Antal anmälda
118

Antal tillgängliga platser
999882

Sista anmälningsdag
2021-10-13

Anmäl dig


Anmälda deltagare

 • Petra Särnhammar - Katedralskolan
 • Ida Ross - Vallastadens skola/Fokusbiblioteken
 • Susanne Köhler - Hagaskolans skolbibliotek
 • Mikael Varenius - Linköpings kommun / Himnaskolan
 • Johan Lifvergren - Hagagymnasiet
 • Liselott Drejstam - Arenaskolan
 • Magdalena Sandgren - Blästadsskolans fokusbibliotek
 • Albana Qollaku - klingsborgsskolan
 • Pernilla Skantz - Tornhagsskolans fokusbibliotek
 • Magnus Bromö - Folkungaskolan
 • Lena Karlsson - Atlasskolan, Linköping
 • Lisette Andersson - Smedbyskolan, Norrköping
 • Jesper Hausel - Elsa Brändströms skola
 • Elin Östervall - Enebyskolan
 • Karolina Hansson - Åtvidabergs gymnasiebibliotek
 • Helena Agnemar
 • Carolina Edvinsson - Valdemarsviks bibliotek
 • Peter Brangö - Enebyskolan
 • Dan Käck - Ydreskolan Hjelm
 • Jennie Gomér - Blåklintskolan
 • Ulrika Eriksson - Finspångs bibliotek
 • Anna Karlsteen - Storängsskolan
 • Jenny Thunholm - Viggestorpsskolan
 • Michael Karlsson - Grosvadsskolan, Finspång
 • Åsa Björkdahl - Björkhagaskolan
 • Christine Gutenberg - JENSEN Grundskola Norrköping
 • Andreas Rocklöv - Malmslättsskolan Kärna
 • Birgitta Modig - Valdemarsvik
 • Sofia Eriksson - Mjölby gymnasium
 • sten hansson - De Geergymnasiet
 • Nelly Hagberg - Sandbyhovsskolan
 • Hans Grimsell - Utbildningskontoret Norrköpings kommun
 • Sofie Silverbring Carlson - Nyhemsskolans bibliotek
 • Inger Carlborg Eskilsson - Lysingskolan
 • Agneta Jonsson - Karlshovsskolan
 • Stefan Norling - Karlshovsskolan
 • Maria Hampusgård - Vallastadens Grundsärskola
 • Maria Hallquist - Askeby skola
 • Malla Solheim - Grebo skola
 • Margareta Karlsson - Carlsund utbildningscentrum
 • Sophia Rappestad Karamitrou - KOMVUX bibliotek Norrköping
 • Jenny Enerby - Malmslättsskolan Kärna
 • Sofia Witzell - Skarphagsskolan
 • Alena Rizvanovic - Ramunderskolan
 • Joel Hedlund - Birgittaskolan, Linköping
 • Åsa Ström - Anders Ljungstedts gymnasium
 • Helene Gustafsson - Kvinnebyskolan
 • Angelika Johansson - Valdemarsviks Kommun
 • Jenny Borovszky Axelsson - Ljuraskolan
 • Margareta Widh - Malmslättsskolan Kärna
 • Helena Sandell - Tornhagsskolan
 • Göran Hedfeldt - Skolgårda skola, Motala
 • Amanda Jansson - Ramunderskolan
 • Mia Norstedt - Berzeliusskolan
 • Mats Svensson - Norrköpings kommun utbildningskontor
 • Sofia Lindberg - Lillgårdsskolan
 • Carina Orest - Karlshovsskolan
 • Ingrid Bäckström - Söderköpings stadsbibliotek
 • Lotta Rosén - Navestadsskolan
 • Therese Källholm - Finspångs bibliotek
 • Britta Alm - Vammarskolan
 • Benjamin Forsberg - Katedralskolan
 • Ida Arlid Weyde - Victoriaskolan och Norrköping Montessori
 • Helena Eklund - Nygårdsskolan
 • ulrika Rindefjäll - Vist skola
 • Gunilla Kjellin - Nya Rydsskolans fokusbibliotek
 • Maria Björkenborn - Film & Musikgymnasiet, Studiefrämjandet Östergötland
 • Jakob Sjöberg - Film & Musikgymnasiet
 • Åsa Johansson - Motala Bibliotek
 • Ellen Wahlqvist - Fokusbiblioteket Vikingstad skola
 • Anna-Karin Ekström - Mariebergsskolan Motala
 • Joline Björkegren - Vikingstad skola
 • Maria Lindahl - Karlshovsskolan
 • Kristine Ivarsson - Karlshovsskolan
 • Louise Åstrand - Svälthagsskolan
 • Dimitra Panagiotidou - Norrköping Fria Läroverk
 • Maud Konradsson - Ödeshögs Bibliotek
 • Gabriella Nilsson - Birgittaskolan
 • Johanna Wiggur - Vittra Lambohov
 • Heléne Olsson - Birgittaskolan, Linköping
 • Charlotta Stjärne - Birgittaskolan
 • Elin Bäckström - Platengymnasiet, Motala kommun
 • Carina Bergman - Platengymnasiet, Motala
 • Jakob Fries - Ekenässkolan
 • Anders Pantzar - Finspångs kommun
 • Tina Asp - Ekholmsskolans fokusbibliotek
 • Christopher Marry Hultman - Klaragymnasium Linköping
 • Monika Karlström - Vreta utbildningscentrum
 • Susann Haag Wallberg - Svärtingehus skola
 • Christine Nilsson - Diamantens skola
 • Jessica Bergstrand - Ödeshög F-5
 • Malin Siira - Komvux bibliotek
 • Agnieszka Muresan - Nya Rydskolan
 • Mats Svensson - Utbildningskontoret Norrköping
 • Josef Alacam - Enebyskolan
 • Julia Nilsson - Lagmansskolan
 • Maria Jonasson - Bäckskolan
 • Åsa Lundberg - Norra skolan
 • Maria Raheb Khallo - Tamburinens skola
 • Ulf Georgsson - Norra skolan, Motala
 • Annette Cronhamn - Norra skolan
 • Dan Rosenwall - Himmelstalunds utbildningscentrum
 • Malin Franzén - Vreta utbildningscentrum
 • Anette Larsson - Himmelstalunds utbildningscentrum
 • Helen Hammarberg - Norra skolan
 • Caroline Olsson - Egebyskolan/Vasaskolan
 • Anne-Louise Gustafsson - Värgårdsskolan
 • Ann-Louise Petersson - Svärtinge Skogsbacke skola
 • Grace Onyango - Svärtingehus skola
 • Katarina Hammarström - Vammarskolan
 • Birgitta Modig - Valdemarsvik
 • Tina Asp - Fokusbiblioteken, Linköping
 • Lisa Erdtman - Brokinds skola, Fredriksbergsskolan
 • Isabelle Spång Bergquist - Norra skolan, Motala
 • Agneta Blomgren - Ebersteinska gymnasiet
 • Ann-louise Bjällstål - Kimstadskolan
 • Liselott Allard - Bäckskolan
 • Linda Alvarsson - Bråstorpskolan