Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-10-25 - 2022-11-19
00:00


Sittande flicka med långt brunt hår som läser en bok.

Foto: Eliott Reyna, Unsplash

Regionbibliotek Östergötland och BTJ bjuder in till  SKOLBIBDAGEN 2022

Inbjudan vänder sig till skolbibliotekspersonal, lärare, rektor, samordnare, verksamhetschef,
skolchef, politiker inom utbildning/kultur och folkbibliotekspersonal i Östergötland. Inbjudan
avser samtliga skolor som drivs av kommunal huvudman samt friskolor som har upp till 9
skolor inom sin organisation.

Datum: 25 oktober 2022 – premiär. Se Skolbibdagen på premiärdagen eller när det passar dig fram till den 19 november.
Plats:
Digital, länk skickas ut till alla deltagare.
Kostnad: Ingen – Regionbibliotek Östergötland betalar anmälningsavgiften för samtliga deltagare från Östergötland.

Skolbibdagen ger dig både värdefulla kunskaper och viktiga verktyg för att utveckla skolbiblioteket till en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolbibdagen är ett heldagsevent som produceras av BTJ.

Årets tema är Likvärdig skola. Vi tar ett helhetsgrepp om skolan och landar i skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Hur påverkar klass, etnicitet och kön elevers skolprestationer och hur kan skolan möta elevernas behov? Hur blir skolbiblioteket en bärande del i skolans systematiska kvalitetsarbete? Hur kan skapar man ett förvaltningsövergripande arbete kring MIK? Ta del av samtal och diskussioner som bidrar till skolans arbete för ökad likvärdighet och skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet.

Vi kommer under dagen att utforska tre teman av stor relevans för alla som arbetar i och med skolbibliotek:

  1. Att planera för skolbibliotek
  2. Att förbereda eleverna för studie- och yrkesliv
  3. Skolbibliotek i praktiken

Dagen är uppbyggd kring samtal med specialister i ämnet, däribland Fredrik Zimmerman, Nicolas Lunabba, Anne-Marie Körling och Emma Leijnse. Samt självklart skolbibliotekarier som berättar om hur de arbetar i undervisningen tillsammans med sina lärarkollegor. Programledare för dagen är Sofia Malmberg, produktägare för BTJ:s skolbibliotekstjänster.

OBS! Om du inte har möjlighet att gå på hela dagen eller inte alls kan vara med den 25 oktober så anmäl dig ändå. Du kan logga in på Skolbibdagen ända fram till den 19 november och ta del av föreläsningarna.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan: Anmäl dig till evenemanget på denna sida och en registreringskod för Skolbibdagen skickas till din mejl några dagar premiären.

Hur gör jag för att se Skolbibdagen? 
Det är tre steg som måste genomföras för att du ska kunna komma åt Skolbibdagen:

  1. Anmäl dig på formuläret här nedanför
  2. Skapa ett konto hos BTJ genom att registrera dig som deltagare på BTJ:s hemsida
  3. Lös in registreringskoden som du får på mejl några dagar innan den 25 oktober.

Registreringskoden lägger du in under knappen “Lägg till registreringskod”, som du kommer åt när du har skapat ett konto. Därefter hittar du länk till eventet under Mina event.

Frågor? Mejla Linda Sävhammar på linda.savhammar@regionostergotland.se

Totalt antal platser
300

Antal anmälda
125

Antal tillgängliga platser
175

Sista anmälningsdag
2022-11-14

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat