Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-03-11 - 2021-03-12
12:00 - 15:00


Utbildning för biblioteksmedarbetare som arbetar med programverksamhet och sker  vid sex tillfällen 2021.
Utbildningen är ett samarbete mellan Regionbiblioteken i Östergötland, Kalmar och Blekinge/Kronoberg

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag