Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-06-02
14:00 - 16:00


Välkomna till en digital nätverksträff för skolbibliotekspersonal på grundskola och gymnasium i Östergötland!

Photo by Eliott Reyna on Unsplash

Program

Visning av Digiteket
Linda Sävhammar, Regionbibliotek Östergötland presenterar Digiteket som är en lärplattform för digital kompetens för bibliotekspersonal. En fantastisk resurs för alla som jobbar på bibliotek.

Corona och gymnasiebiblioteken
Jesper Hausel och Elin Lenntoft,  Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping, berättar hur de fått ställa om verksamheten under denna tid.
Carina Bergman, Plantengymnasiet i Motala, berättar om hur de jobbade med källkritikens vecka om klimat och vaccin

LiU + gymnasiebiblioteken = sant
Elin Bäckström och Margareta Carlsson berättar om sitt samarbete som de har med LiU och lärarutbildningen.

Stärkta skolbibliotek och läromedel
Lena Fogelberg Carlsson från Katedralskolan och Katarina Tollbäck-Ericson, skolbibliotekschef Linköping, delar med sig från den hearing som de var med på i samband med denna rapport. Läs mer om utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/11/dir.-201991/

Källkritik i Linköping
Liselott Drejstam berättar om arbetet med att ta fram en sida med källkritiklektioner som gett både kollegialt lärande och en resurs för de skolor som inte har fokusbibliotek.

Röd tråd i nätvettsarbetet
Karin Nielsen-Lundin och Anna Danielsson på Alléskolan i Åtvidaberg berättar om hur de jobbar vidare med nätvett, inspirerade av utställningen ”Det resande demokratilabbet” och Monica Staub Hallings föreläsning för skolbibliotekarier i höstas.

Regionbiblioteket – nyheter med mer
Linda Sävhammar från Regionbiblioteket delar med sig av lite smått och gott från Regionbibliotek Östergötland.

Välkomna!

Målgrupp:  Skolbibliotekarier
Kostnad: Ingen

 

Totalt antal platser
60

Antal anmälda
45

Antal tillgängliga platser
15

Sista anmälningsdag
2020-06-01

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat