Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-03-03
13:00 - 16:30


Flicka vid dator uttrycker glädje

Kursen är fullbokad. Om ni vill stå på väntelista mejla Linda Sävhammar linda.savhammar@regionostergotland.se 

Välkommen till fördjupande kurs inom medie- och informationskunnighet (MIK) på distans via Zoom skolbibliotekarier tillsammans med lärare. Upplägget bygger på två halvdagars utbildning tillsammans med en uppgift att genomföra mellan utbildningstillfällena.

Om kursen

Kursen är en utforskande lärandeaktivitet som bygger på stor delaktighet och engagemang bland deltagarna, med samverkan mellan olika roller och kompetenser i fokus. Vi välkomnar därför anmälan i par: en skolbibliotekarie tillsammans med en åk 4- 7 lärare i SO eller SV. Vi ser gärna att ni redan idag arbetar, eller avser att arbeta, tillsammans med MIK-frågor på den egna skolan.

Kursinnehåll

De två halvdagarna bjuder på föreläsningar, praktiska övningar, tillfällen till erfarenhetsutbyten, diskussioner och introduktion till användbara verktyg.

Frågor som adresseras är: Hur sprids nyheter och information idag? Vad är AI, och hur hänger det ihop med sökmotorer, sociala medier och digital källkritik? Vilka kunskaper och färdigheter behöver eleverna? Med MIK-området i ständig rörelse, hur utvecklar och stärker vi skolans förmåga att vara aktuell?

Vid första tillfället påbörjar ni planerandet av en egen MIK-aktivitet att utföra under ett lektionspass på er egen skola. Ni förväntas genomföra denna aktivitet med en skolklass eller ett par elever och ansvarar själva för detta genomförande. Vi rekommenderar därför att ni redan nu bokar in tid för planering och genomförande detta mellan de båda workshoptillfällena. Vid det andra tillfället följer vi nämligen upp utfallet.

Kunskapsmål

Efter workshopen kommer du som deltagare ha insikt i hur internet och digital teknik kan upplevas annorlunda för olika personer, hur algoritmer påverkar dagens informationsflöde och hur den källkritiska metoden kan anpassas för en digital era. Samt hur ni som lärare och skolbibliotekarie tillsammans kan arbeta med dessa och liknande frågor med era kollegor och elever.

Kursledare

porträttbild Martin Törnros

Martin Törnros
Foto: Data4change. Fotograf Charbel Saade
https://www.data4chan.ge/

Kursen leds av Martin Törnros, Interaktiva rum, som är en av landets mest anlitade för kompetensutveckling inom MIK för bibliotekspersonal. Martin är också grundare av den pedagogiska plattformen Mikoteket https://mikoteket.se/.

Kursdatum

Vecka 9 – onsdag 3/3 kl 13-16.30
Vecka 13 – tisdag 30/3 kl 13-16.30

Anmälan

Antal platser: 20 st – kursen är fullbokad! 
Målgrupp: skolbibliotekarie + lärare åk 4-9 i sv eller so

Ni anmäler er gemensamt från varje skola genom att mejla till Linda Sävhammar (utvecklingsledare för skolbibliotek) på Regionbibliotek Östergötland: linda.savhammar@regionostergotland.se 

Ange namn på er båda, skola, årskurs + ämne och e-postadress till er båda i anmälan.

Kostnad: ingen kostnad men om ni uteblir från kursen så debiterar vi er arbetsplats 500kr. Ni kan välja att skicka en ersättare – meddela detta i förväg.

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag