Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-11-25
09:30 - 12:00


Fredrik Kennebäck, Freken AB, kommer leda oss genom en kurs som består av 7 kurstillfällen under hösten 2021. Du anmäler dig till samtliga när du anmäler dig. Vår önskan är att ni gärna är fler än en från varjebarn tittar på små robotar som följer ritad linje på papper bibliotek som går kursen.

MIK i praktiken på bibliotek kommer fokusera på några olika digitala verktyg och syftet är att du efter kursen ska ha en idébank med aktiviteter för barn 9 – 12 år som ni kan genomföra på biblioteket.

Datum:

8/9 – MakeyMakey

22/9 – Sphero bolt

6/10 – Ozobot

20/10 – Green screen

11/11 – Micro:bit del 1

25/11 – Micro:bit del 2

14/1 – Avslutande studiedag med samtliga deltagare från vårens och höstens kurs. Förhoppningsvis ses vi i Linköping.

Tid: 9.30 – 12.00
Plats: Zoom

Målgrupp: folkbibliotekspersonal som jobbar med MIK/digital delaktighet och/eller barn och unga.

Anmäl er på denna länk: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-i-praktiken-pa-bibliotek/

För dig som gick kursen våren 2021 – anmäl dig på denna sida: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-i-praktiken-pa-bibliotek-microbit-del-1/ 

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag