Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-04-14
09:30 - 12:00


barn använder iPad för filmning, mikrofon, stativ

Photo by stem.T4L on Unsplash

Fredrik Kennebäck, Freken AB, kommer leda oss genom en kurs som består av 4 kurstillfällen under våren 2021. Du anmäler dig till samtliga när du anmäler dig. Vår önskan är att ni gärna är fler än en från varje bibliotek som går kursen.

MIK i praktiken på bibliotek kommer fokusera på några olika digitala verktyg och syftet är att du efter kursen ska ha en idébank med aktiviteter för barn 9 – 12 år som ni kan genomföra på biblioteket.

Datum: 19/3, 31/3, 14/4, 27/4
Tid: 9.30 – 12.00
Plats: Zoom

Målgrupp: folkbibliotekspersonal som jobbar med MIK/digital delaktighet och/eller barn och unga.

Anmäl er på denna länk: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-pa-bibliotek/ 

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag