Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-10-25
09:00 - 12:00


Rätten till sitt språk  
- om “jag-stärkande”, identitet och flerspråkighet  

Kulturavdelningarna på Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland, Region Örebro län bjuder in till en kunskapsdag om små barns språkutveckling. Fokus den här gången är flerspråkighet, de nationella minoritetsspråken samt de allra minsta barnen.

Målgrupp: personal på bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera

Program 
Anna Sarkadi; De första tusen dagarna
Hur utvecklas ett barn under de första 1000 dagarna och hur kan vi stödja barnets optimala utveckling med hjälp av våra samhällsinsatser? Föreläsningen fokuserar på läsningens och bibliotekens betydelse och om det kompensatoriska uppdraget som barnhälsovården och förskolan har.
Anna Sarkadi är läkare och docent. Hon är verksam vid Akademiska Barnsjukhuset där hon leder “Forskargruppen för föräldrastöd” i samarbete med Uppsala universitet. Hon har främst intresserat sig för föräldrar till barn i förskoleåldern. 
Ellinor Skaremyr; De nationella minoritetsspråken
Ellinor Skaremyr är lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås. Hon disputerade år 2019 i pedagogiskt arbete med avhandlingen Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola.  
Eva-Kristina Salameh; Flerspråkig utveckling hos barn
För att kunna stödja flerspråkiga barn på bästa sätt behöver all personal runt dem kunskaper om flerspråkig utveckling. Det behövs också kunskaper om olika kulturers (inte minst vår egen) syn på hur barn lär sig språk samt hur man kan stimulera språkutvecklingen på båda språken. Familjerna är viktiga att arbeta med då deras stöd är nödvändigt för barnens utveckling på modersmålet. 
Eva-Kristina Salameh är med dr. och leg logoped, och har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid Logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon har framför allt forskat om språkstörning hos svensk-arabiska förskole- och skolbarn. 

Anmäl dig här

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag