Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-04-12
08:30 - 16:00

Plats
Sky hotell


Dagordning för Göta styrgrupp 190412

08,30 fika

9:00-9:45 Bokstart Östergötland Anna Hällgren, Kulturrådet (med på länk)

9:45-10:30
Göta webben, Göta webbredaktions arbete nu och framåt
ev. återkoppling från Funka-konferensen
Göta mötesplats, SharePoint för Götabiblioteken, lägesrapport

10:30-12:00
Nationella minoriteter; förslag på kompetenshöjande insats

Digitalt först; utbildningar i databaser våren, utbildningar höst

Meröppet, beslut
Götapåsen, kort info

Gemensam lunch

13,00-13,45
Transporter till Götabiblioteken
information och beslutsfråga – Simon Thorn, upphandlingsenheten, RÖ

Biblioteksplan: regional biblioteksplan samt tid för reflektion utifrån KB:s webbsändning 4 april

Demokratidagen 18 september
Litteraturscen Östergötland

MR-dagarna, kort info

Välkommen

 

Totalt antal platser
22

Antal anmälda
20

Antal tillgängliga platser
2

Sista anmälningsdag
2019-04-03

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat