Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-04-16
09:00 - 15:00


Mötet börjar kl. 09:00, länk skickas till mötesdeltagare.

Dagordning

Barnkonventionen på Götabiblioteken – kollegialt lärande, två bibliotekschefer berättar om sitt arbete med att implementera barnkonventionen

Sociala medier för Götabiblioteken – rutiner och upplägg. informationspunkt

E-tjänster “utökat tak 31/5” inför kommande beslut om budget och strategi

Göta ILS – kort lägesrapport

Återkoppling Götabibliotekens upphandlingsarbete av medier

Ledarskapsspåret Digital transformation avslutande del av programmet Att leda digital transformation

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
5

Antal tillgängliga platser
15

Sista anmälningsdag
2021-04-02

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat