Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-09-20
08:30 - 16:00

Plats
Sky hotell


Göta styrgrupp 20 september

Mediefrågor

  • flytande bestånd – utvärdering samt förslag
  • korslån och statistik – presentation
  • reservationer
  • utbildningar i Book-it

Fördelningsnyckel transporter beslut

På gång, informationspunkter

Framtidsforum

Träffpunkt biblioteksplaner – KB dialogmöte
Digitalt först: Handleda för lärande och kritiskt tänkande i mötet med biblioteksbesökaren, träff 1

Göta portal
Funka revision av gotabiblioteken.se

Barnkonventionen
Digital biblioteksverksamhet för barn och unga

Litteraturscen Östergötland
Litteraturen i Östergötland; rapport från Göta litteratur

Östgötaförfattare på götawebben

Bibliotekssystem upphandlingsarbete
Nationella minoriteter utbildning 2020

Demokratidagen – kortkort utvärdering

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
15

Antal tillgängliga platser
5

Sista anmälningsdag
2019-09-11

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat