Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-05-14
13:00 - 16:00

Plats
Regionbibliotek Östergötland Götarummet


Dagordning:

1, Mötet inleds med att delar av Göta systemgrupp deltar för att diskutera korslån/in och utlån mellan Götabiblioteken. Avsatt tid 30 minuter.
2. Diskussion kring – inköpsförslag
3. Göta databaser 2020 –  förslag urval inför styrgruppsmöte 5/6

4:1-6 Göta mediegrupp, uppdrag 2019
4:1.Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och formulera en handlingsplan
4:2. Gemensamma inköpsgrupper
4:3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet
4:4. Avgifter
4:5. Flytande bestånd – följa upp
4:6. En medieplan – följa upp

Välkommen

Totalt antal platser
12

Antal anmälda
9

Antal tillgängliga platser
3

Sista anmälningsdag
2019-05-09

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat