Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-03-29
09:30 - 10:30


Välkommen till en inspirerande föreläsning med Elisabeth Norberg som är författare till boken Att läsa bokstaven röd. Elisabeth har stor erfarenhet av att arbeta med textlösa böcker tillsammans med barn.
I Silent Books är bilderna utgångspunkten när vi läser boken. Eftersom böckerna saknar text, finns i stället möjlighet att tillsammans skapa egna berättelser utifrån bilderna. Under föreläsningen kommer du att få redskap och tips på hur textlösa böcker kan användas i barngrupper och hur ett mycket litet barn kan börja läsa Silent Books.

Målgrupp: Du som arbetar med barn 0-6 år inom förskola, förskoleklass, bibliotek, barn-hälsovård och logopedi etc.
Plats: Digitalt via Zoom
Avgift: Kostnadsfritt
Anmäl dig här senast 22 mars.

Att läsa innan föreläsningen:
Elisabeth Norbergs bok “Att läsa bokstaven röd”. Du hittar den här.

Föreläsningen är del ett i en föreläsningsserie som anordnas av Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Regionbibliotek Östergötland under 2022. OBS Ingen av föreläsningarna kommer att kunna ses i efterhand.

Välkommen!
Annica Arvidsson annica.arvidsson@regionvarmland.se
Cajsa Broström cajsa.brostrom@regionvastmanland.se
Eva Carlbom eva-carolin.carlbom@regionorebrolan.se
Ingrid Loeld Rasch ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

”Känslan av gemenskap är en av grundstenarna för språkförståelse och fred mellan oss människor” – Elisabeth Norberg

 

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag