Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2019-12-04
09:00 - 16:00

Plats
Safiren, Katrineholm


Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020 och vi förbinder oss att säkerställa alla barns kulturella rättigheter, tillgång till information och möjlighet att uttrycka sig. Samtidigt larmar media om skärmtid nästan dagligen. Varför är det så när forskning visar att många av barnets rättigheter kan stödjas av digitaliseringen?

Välkommen till en dag där du får pepp, kunskap och verktyg att använda i ditt viktiga arbete med 7-15:åringarna!

Målgrupp: Folkbibliotekspersonal

9.00               Fika och tillverkning av namnskylt
9.30               Introduktion av dagen och begrepp som används
9.45               Skärmtid och barns rättigheter? Elza Dunkels
11.20            Bland robotar och ritblock. Linn Holmstedt presenterar sin kartläggning över hur biblioteken inom Region Stockholm arbetar med digital verksamhet för och med barn och unga
12.00            Lunch tillsammans på Safiren
13.00            Så gör vi! Digitala aktiviteter för barn på biblioteken i Helsingborg. Maria Johansson-Näslund och Ronja Pihl
13.30            Läsfrämjande aktiviteter i en digital tid. Cecilia Jalkebo
14.15            Fika och minimässa med goda exempel från biblioteken i våra tre regioner. Titta, känn, lyssna, fråga och lär av varandra
16.00            Slut för dagen

Presentation av föreläsare:
Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. Hon är flitigt anlitad som föreläsare och expert inom sina forskningsområden och har skrivit ett flertal böcker.

Elza Dunkels

Linn Holmstedt var tidigare anställd på Regionbibliotek Stockholm. Linn arbetar nu på Uppsala stadsbibliotek
Maria Johansson-Näslund och Ronja Pihl är bibliotekarier på Helsingborgs stadsbibliotek
Cecilia Jalkebo är lärare i svenska och tyska för ungdomar i år 7-9 och förstelärare i IKT och språkutveckling på Fristadsskolan i Eskilstuna

Dagen är kostnadsfri, 2 X fika samt lättare lunch ingår. (Allt är vegetariskt). Om du anmält dig och får förhinder utan att skicka en kollega fakturerar vi din arbetsgivare på 500 kr.

Arrangörer: Biblioteksutveckling Sörmland, Kulturutveckling Region Västmanland, Regionbibliotek Östergötland

 

 

Regionbibliotek Östergötland - logotyp

 

Totalt antal platser
100

Antal anmälda
63

Antal tillgängliga platser
37

Sista anmälningsdag
2019-11-21

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat