Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-09-18
09:00 - 15:30

Plats
Linköping Konsert & Kongress


Den fjärde Demokratidagen som anordnas för all personal i Götabiblioteken
handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter
1 januari 2020 blir den svensk lag.
Det betyder att biblioteken måste fundera på och bestämma hur man ska arbeta med att implementera den i verksamheten.
Barnkonventionen är inte en ”barnfråga” utan en folkrättslig fråga som berör all personal som arbetar på folkbiblioteken.
Vi ska under dagen få lyssna på intressanta föreläsningar om bibliotek och barnkonvention och få exempel på hur andra bibliotek som jobbat med att förverkliga barnkonventionens intentioner har försökt att göra den till en angelägenhet för hela biblioteket.
Demokratidag 4 Götabiblioteken 2019-09-18
Program
9.00 Registrering och fika
9.30 Information om dagen
9.35 Vad innebär det att Barnkonventionen blir lag?
Varför är den en angelägenhet för hela biblioteket?
Hur gör vi för att den ska bli levande i vår verksamhet?
Åsa Ekman barnrättsexpert och sakkunnig i barnkonventionen föreläser och leder en
workshop
12.00 Lunch
13.00 Mer för fler – ett projekt för och med barn på Landskrona bibliotek
Susann Ek Bibliotekschef Landskrona bibliotek, Maria Eriksson Barnbibliotekarie
Barnbibliotekarie Landskrona bibliotek
14.00 Löpa linan ut. Presentation av en metod för implementering av Barnkonventionen på bibliotek Ingrid Loeld Rasch Utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland
15.00 Summering av dagen
15.30 Fika

Föreläsare
Åsa Ekman Barnrättsexpert, sakkunnig i Barnkonventionen
Susann Ek Bibliotekschef Landskrona bibliotek,
Maria Eriksson Landskrona bibliotek
Ingrid Loeld Rasch Utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland

Moderator
Elisabeth Cserhalmi Chef Regionbibliotek Östergötland

Göta Demokratigrupp
Marie Sääf, Bibliotekschef Linköpings stadsbibliotek
Anya Feltreuter, Bibliotekschef Mjölby
Maria Jönsson Kultur/Fritidschef Vadstena
Helena Agnemar, utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland

 

 

Totalt antal platser
125

Antal anmälda
115

Antal tillgängliga platser
10

Sista anmälningsdag
2019-09-18

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat