Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-12-21
13:30 - 14:30


Fjärde träffen för Götabibliotekens bilderboksklubb. Alla är välkomna! Man behöver inte komma varje gång, utan när det passar.

Den här gången läser vi nyutgivna äldre böcker. En lista på vilka böcker det är kommer några veckor innan.

Digitalt via zoom. Länk skickas några dagar innan

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag