Laddar Karta...

Datum/Tid
2022-10-18
08:30 - 16:00

Plats
Östergötlands museum, Linköping


En dag med utgångspunkt i barns rätt att kunna påverka den kultur som de ska ta del av och vara delaktiga i.

8:30 Drop in-fika
9:00 Presentation av utbudskatalogen Barnkultur Öst
9:15 Gunnar Bjursell, professor vid Karolinska institutet, programmet  Kultur och Hjärna
10:00 Kort paus
10:15 Marian Söderholm,  Region Värmland – Dialogmodellen
10.30 Nathalie Buhr, Kramfors bibliotek
10:50 Paula McManus, Ung scen Öst
11.10 Anx Kupianen, Ung Konst Öst
11:30 Lunch
13:00 Moa Wester, Centrum för Barnkulturforskning; Barns syn på sin möjlighet till delaktighet
13:45 Fika
14:15 Youth 2030 Movement
15:00  Peter Åberg, ”Minnet”
16.00 Tack och hej

Dagen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att skicka en ersättare debiterar vi din arbetsgivare med 500 kr.
Fika ingår, lunch sker på egen hand.

Dialogmodellen i Värmland
För att bidra till att öka ungas delaktighet och inflytande i kulturlivet har kulturstaben på Region Värmland tagit fram en dialogmodell som kan användas av kulturverksamheter.

Totalt antal platser
180

Antal anmälda
10

Antal tillgängliga platser
170

Sista anmälningsdag
2022-10-03

Anmäl dig


Anmälda deltagare

  • Ingrid Rasch - Regionbibliotek Östergötland
  • Christine Åström - Ydre kommunbibliotek
  • Evelina Ottosson - Motala huvudbibliotek
  • Susanna Lönnqvist - Söderköpings bibliotek
  • Birgül Özbaris - Rosendalsskolans Fokusbibliotek
  • Helena Agnemar
  • Lena Wiklund - Östergötlands museum
  • Lena Lindgren - Kultur- och fritidsförvaltningen, Mjölby kommun
  • Linda Kardell - Borensbergs bibliotek (Motala bibliotek)
  • Johanna Wikerman - Linköpings kommun, kulturscener