Det handlar om att ett fördjupat mediesamarbete för Götabiblioteken är på gång. Ett förslag kommer att presenteras under våren 2021. Redan nu arbetar Motala bibliotek med att ta fram en lokal Handlingsplan för medier.

Tanken är att utifrån vår gemensamma medieplan för Götabiblioteken gå vidare och ta fram en gemensam  Handlingsplan för medier inom Götasamarbetet. Den kommer att vara mer konkret och praktiskt inriktad. Här är Motala biblioteks pågående arbete en bra inspiration.

Göta mediegrupp har fått uppdraget från bibliotekscheferna i styrgruppen!
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt