Den 31 mars 2022 samlades Götabibliotekens medarbetare till Demokratidagen 2022 – en dag om bibliotek och demokrati. Dagen var helt digital och sändes från scenen på Linköpings stadsbibliotek.

Max Valentin från Fabel var moderator och vi fick lyssna till följande föreläsningar som gav olika aspekter på bibliotekens roll i samhället.

Bibliotekets roll vid samhälle i kris
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati
Åsa Wikforss, filosof och författare i samtal med Peter Åkesson, bibliotekschef Tranås stadsbibliotek

Kan biblioteksprofessionen stödja Sveriges totalförsvar?
Bengt Kleijn, Försvarets materielverk och Andreas Nilsson, Försvarsmakten medverkar från Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Bibliotekens roll vid höjd beredskap
Håkan Carlberg, säkerhetsstrateg och Sonja Sandbacka, kommunikatör, Linköpings kommun

Hur påverkar digitaliseringen demokratin och vad betyder bibliotekens demokratiuppdrag idag?
Brit Stakston, mediestrateg och författare

Alla presentationer från dagen finns på Göta portal. Ni kan även mejla Regionbibliotek Östergötland för att få presentationerna: regionbibliotek@regionostergotland.se

Därför demokrati

Samtalet med Åsa Wikforss och Peter Åkesson finns inspelat och kan ses här nedan: