Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Kategori: ej kategoriserad (sida 2 av 23)

2019 års skrivarstipendiat utsedd

Erik Malmberg

Vi gratulerar Erik Malmberg som är Götabibliotekens skrivarstipendiat. Han har skrivit novellen Acceptera. Erik har faktiskt deltagit i Unga berättare-tävlingen många gånger, men inte tidigare blivit stipendiat. Till sommaren väntar en skrivarkurs på folkhögskola.

 

Läs mer på www.ungaberattare.se och hos Norrköpings Tidningar.

 

 

Göta Nyhetsbrev 2019 nr 4

Årets sista Göta Nyhetsbrev nr 4 är här. Det blir också det sista numret överhuvudtaget eftersom vi nu äntligen har Göta portal där också nyheter kommer att publiceras!

Arbetet med att se över val av framtida biblioteksdatasystem fortsätter.

Läs mer här…

Digitala tjänster för alla

Ska mitt sätt att bo styra i vilken mån jag kan använda digitala tjänster?

Nej, så ska det väl inte vara, men det är verkligheten för många som bor på äldreboenden eller på LSS-boenden. Det beror dels på att hyresgästerna inte har verktygen i form av surfplattor, mobiltelefoner eller datorer, men även att de inte har tillgång till internet och kompetensstöd.

Det finns undersökningar som beskriver denna situation, men vi blev också varse det i praktiken under projektet Taltidning till fler. Vi hade då kontakt med flera boenden i Östergötland och noterade problem som innebar att hyresgästerna inte kom igång att lyssna till taldagstidningen som de fått tillgång till.

Ökad självständighet och delaktighet

Under våren 2019 skissade vi därför på ett nytt projekt. Vi ville fortfarande bygga på samarbete mellan personal på folkbiblioteken och på boendena. Målet var samtidigt att ge de boende möjligheter att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.

Vi valde att enbart jobba med tre kommuner, Motala, Åtvidaberg och Ödeshög. I respektive kommun deltar personal från bibliotek och omsorg. Sammanlagt medverkar fyra äldreboenden, två trygghetsboenden/dagverksamheter, tre LSS-boenden och tre LSS-dagverksamheter. Fortsätt läsa om digitala tjänster för alla

Linda sitter vid datorn på sitt kontorJag heter Linda Sävhammar Gustafsson

Jag har precis börjar på tjänsten som utvecklingsledare bibliotek, digital kompetens och skolbibliotek. Jag kommer senast från Motala bibliotek där jag jobbade som IKT-pedagog mot personal och invånarna i Motala. Där jobbade jag med allt från programmering för barn till handledning för vuxna i det digitala till att utbilda bibliotekspersonalen. Innan dess jobbade jag på Länsbibliotek Dalarna som bibliotekskonsulent/utvecklingsledare med digital delaktighet och demokrati. Dessa områden är något som jag känner lite extra för. Jag ser därför fram emot att få jobba med bland annat detta här i Östergötland.

Den digitala världen är här vare sig vi gillar det eller inte.

Det är en del av vår vardag. En del anammar den helhjärtat och andra kanske lite mer tveksamt av olika skäl. Människor som kommer till våra bibliotek har ofta en förväntan av att här kan man få svar på allt – och vi på biblioteken svara såklart och försöker hjälpa våra besökare med de frågor de kommer med. En av utmaningarna med den digitala världen är att här kanske vi mer än i andra ämnen får lära oss tillsammans med besökaren. Det är omöjligt att kunna allt för den världen är i ständig förändring. Att då säga till besökaren: ”Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa detta problem men vi gör det tillsammans, är då ett sätt att säga att ”Jag vet inte allt men hjälper dig gärna så långt det går.” Vi behöver inte vara allvetande men guider på vägen. För ofta kan vi ju mer än besökarna i de flesta fall, eller vet hur vi ska hitta svaren. Detta gäller ju vilken fråga det än är.

Digital kompetens och skolbibliotek

Jag ser fram emot att få besöka alla bibliotek inom Göta och få lära mig mer om hur ni jobbar med digital kompetens på just ert bibliotek för att sedan kunna inspirera och ge vägledning i hur ni kan utveckla verksamheten inom detta område. Jag tror vi behöver prata om hur man handleder andra och skapar en atmosfär som gynnar lärandet.
Jag kommer särskilt att jobba med MIK-strategin för Götabiblioteken och se hur detta dokument kan bli levande och ett arbetsredskap för biblioteken.
Skolbiblioteksområdet är nytt för mig att jobba med som utvecklingsledare. Jag ser fram emot att få ta tag i detta viktiga område tillsammans med er. Ett skolbibliotek borde ju vara skolans hjärta och en självklar resurs till elever och lärare. Här finns det mycket att göra!

Jag ser fram emot att få jobba med er alla! Det är bara att ni hör av er om det är något ni funderar på inom områden digital kompetens och skolbibliotek.

Biblioteket – en kameleont?

Biblioteket är i ständig förändring och anpassning efter sin tid, men vad är det som styr vad biblioteket ska vara? Bibliotekslag och styrdokument, personalen, politikerna, besökarna?  Vilka är de värden som är viktiga att hålla fast vid? Vad innebär till exempel att biblioteket ska verka i och för en demokrati? Ska biblioteket vara en neutral plats och vad innebär i så fall det?

Principen om ”armlängds avstånd”, dvs att politiker ska skapa förutsättningarna, men inte styra innehållet, vad innebär det för biblioteket? På senare tid finns tydliga tecken på att politiker vill detaljstyra bibliotekens innehåll och verksamhet (tex Sölvesborg, Täby). Hur hanterar vi det?

Kom och samtala med de som tycker som du eller tvärtemot 5 december kl 9-11.30 i Götarummet på Linköpings stadsbibliotek.
Frukost serveras (youghurt, bär, frukt, kaffe/te, smörgås)
Anmäl dig senaste den 26 november i Regionbibliotekets kalender. Begränsat antal platser!

Götabibliotekens forum för framtidsfrågor ”En plats, ett tema, en fika”
Här träffas de som vill tänka och prata tillsammans med andra utifrån frågeställningar som berör bibliotekens framtid.
Syfte: Att prata om nödvändig biblioteksutveckling
Målgrupp: All personal på folkbibliotek