biblioteksplanSyftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4.

Några utvecklingsområden för 2016-2019 är:

  • Biblioteken som arena för författare, läslust och skapande verksamhet
  • Demokrati och delaktighet, barns språkutveckling och barnrättsfrågor
  • Digitala e-tjänster, medie- och informationskunnighet (MIK) och tillgänglig information
  • Skolbiblioteksutveckling

Ladda ner regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 här (pdf)