Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Linda Sävhammar (sida 2 av 4)

Att leda och kommunicera

Att leda och kommunicera är inte helt lätt,  så därför har Digiteket tagit fram några olika kurser kring detta.

Konsten att hantera e-post 
Denna kurs syftar till att på olika sätt tackla problemet med alltför vidlyftigt eller luddigt e-postande. Länk till kursen

Fortsätt läsa om att leda och kommunicera

Livslångt lärande – en podd

En bild med texten Livslångt en podd om livslångt lärande Om du är nyfiken på det här med livslångt lärande och vill höra andra resonera kring detta så är denna podd, som heter just Livslångt, en podd för dig. Lyssna till den själv eller tillsammans med dina kollegor och samtala sedan gärna om avsnitten. De väcker tankar och funderingar som det är värt att samtala kring.

Podden tangerar verkligen bibliotekens uppdrag med det livslånga lärandet. Hur kan detta uppdrag förtydligas mot våra besökare? Hur kan vi hjälpa våra besökare i deras livslånga lärande?

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Lyssna på den där poddar finns – läs mer på deras egen hemsida Livslångt som du hittar här.

All Digital Week 2021

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för digital delaktighet kan delta. ALL DIGITAL Week 2021 äger rum den 22-28 mars. Digital delaktighet handlar om alla människors möjlighet och förmåga att kunna delta i dagens digitaliserade samhälle.

Huvudteman för kampanjveckan:
• Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter
• Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande
• Skapa tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online
• Utveckla kompetens hos arbetstagare inom branscher som påverkas av digital transformation Fortsätt läsa om all digital week 2021

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Den 19 januari 2021 lämnade regeringens särskilda utredare Gustaf Fridolin över betänkandet kring skolbibliotek till utbildningsminister Anna Ekström.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
    Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
  • Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Fortsätt läsa om skolbibliotek för bildning och utbildning

Jul- och nyårshälsning

Transpararant vit kula med röd rosett