Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Författare: Linda Sävhammar (sida 2 av 6)

Boksläpp – MIK-jam som metod för verksamhetsutveckling

bild på framsidan på boken MIK-jam. Boken är turkosfärgad med olika rutor med text samt en bild.Äntligen är det dags för boksläpp av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling. Tre praktiska exempel skriven av Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör). Boken är utgiven av Regionbibliotek Östergötland.

Boken berättar på ett inspirerande sätt om hur man kan använda MIK-jam som en metod för att hjälpa biblioteken i sitt uppdrag att främja bildning och demokratins utveckling, och omsätta det i praktiken.

Datum: 17 maj 2022

Tid: 15.00

Boksläppet sker på Digiteket: https://digiteket.se/mikjam/

Deltar i samtalet gör: Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör).

Varmt välkomna!

Vill du beställa boken?

Beställning av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling görs via Regionbibliotek Östergötland på e-post: regionbibliotek@regionostergotland.se

Den finns även tillgänglig för nedladdning . Ladda ner boken här (PDF)

Demokratidagen 2022

Den 31 mars 2022 samlades Götabibliotekens medarbetare till Demokratidagen 2022 – en dag om bibliotek och demokrati. Dagen var helt digital och sändes från scenen på Linköpings stadsbibliotek.

Max Valentin från Fabel var moderator och vi fick lyssna till följande föreläsningar som gav olika aspekter på bibliotekens roll i samhället.

Bibliotekets roll vid samhälle i kris
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati
Åsa Wikforss, filosof och författare i samtal med Peter Åkesson, bibliotekschef Tranås stadsbibliotek

Kan biblioteksprofessionen stödja Sveriges totalförsvar?
Bengt Kleijn, Försvarets materielverk och Andreas Nilsson, Försvarsmakten medverkar från Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Bibliotekens roll vid höjd beredskap
Håkan Carlberg, säkerhetsstrateg och Sonja Sandbacka, kommunikatör, Linköpings kommun

Hur påverkar digitaliseringen demokratin och vad betyder bibliotekens demokratiuppdrag idag?
Brit Stakston, mediestrateg och författare

Alla presentationer från dagen finns på Göta portal. Ni kan även mejla Regionbibliotek Östergötland för att få presentationerna: regionbibliotek@regionostergotland.se

Därför demokrati

Samtalet med Åsa Wikforss och Peter Åkesson finns inspelat och kan ses här nedan:

MIK dag 2022

Den 22 mars 2022 bjöd Regionbibliotek Östergötland och Film i Öst in till MIK dag 2022. En digital konferens om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar i skolan: lärare, skolpersonal, skolbibliotekarie eller för dig som jobbar på ett folkbibliotek med MIK-relaterade områden. 

Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar och konkreta exempel på olika verktyg att använda inom MIK i skola och på bibliotek. Vi spelade in hela dagen och den finns tillgänglig på YouTube fram till 12 april 2022.

Läs om dagen här: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-dag-2022/

Biblioteksresurser på Digiteket – tema Ukraina

hand målad i blått och gult med spretande fingrar

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Med anledning av det som händer i Ukraina har Digiteket påbörjat en samling av aktuella
biblioteksresurser. Resurserna är användbara för dig som arbetar på bibliotek.

Biblioteken har möjlighet att bidra med information, motverka desinformation och misinformation. Biblioteken kan även nyttja sina resurser för att fördjupa människors kunskap och samtidigt stärka det demokratiska samtalet kring vad som pågår idag i Ukraina.

 

Digiteket har därför påbörjat en samling av resurser för biblioteksmedarbetare. Resurser som på olika sätt är aktuella med anledning av kriget i Ukraina. Redan nu finns exempelvis litteraturlistor på olika teman och länkar till officiell information som kan användas i bibliotekens externa kommunikation. Det finns även information som rör de utmaningar som kommer i samband med stora mängder information

Vi pratar demokrati – en podd

Man och kvinna vid ett bord med mikrofoner framför sig.

Erik Fichtelius och Christel Valsinger i DKV:s poddstudio på Linköpings stadsbibliotek. Foto: Linda Sävhammar

Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland lanserar podden: Vi pratar demokrati – en podd om demokrati och bibliotek.

Podden är en del av Götabibliotekens demokratidag som samlar medarbetare från Götabiblioteken varje år. Den är producerad av Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland och inspelad i poddstudion på Digital Kreativ Verkstad, Linköpings stadsbibliotek.

Det första avsnittet gästas podden av Erik Fichtelius och här pratar han med programledare Christel Valsinger om biblioteken som den femte statsmakten, om dess roll i totalförsvaret och att biblioteken är samhällets öppna rum.

Det andra avsnittet handlar om barns rättigheter i samtal med Juliette Eissa på Bris.

Lyssna på podden där poddar finns!

Länk till podden