Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Kerstin Olsson

Elisabeth Cserhalmi ny chef för Regionbiblioteket

Elisabeth Cserhalmi, porträttbild

Elisabeth Cserhalmi blir ny chef för Regionbibliotek Östergötland från 1 november 2017.

Regionbiblioteket är en del av Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Regionbiblioteket driver Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås. Elisabeth Cserhalmi arbetar just nu som chef för Finspångs bibliotek som är ett av Götabiblioteken och har flera års erfarenhet av samarbetet. En av utmaningarna i dag är bibliotekets demokratiska uppdrag, att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Litteratur, läsning och barns språkutveckling är viktiga delar i det arbetet. Och samarbetet mellan biblioteken är en framgångsfaktor för regionen.

Personalen på regionbiblioteket och övriga Götabiblioteken ser fram emot fortsatt utveckling och gott samarbete när Elisabeth Cserhalmi tillträder som chef för Regionbibliotek Östergötland i november. Välkommen!

 

Götabibliotekens Unga berättare 2017

webb-banner för tävlingen Unga berättare 2017, lila bakgrund.Unga berättare, 16-30 år, skriver och delar sin text, sin röst, sin berättelse i Götabibliotekens årliga novelltävling Unga Berättare. Den pågår nu för 12:e året i rad och ska vara inlämnad senast den 20 augusti. Tävlingsreglerna finns på Götabibliotekens webb här.

Fortsätt läsa om götabibliotekens unga berättare 2017

Biblioteksutveckling

biblioteksplanSyftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4.

Några utvecklingsområden för 2016-2019 är:

  • Biblioteken som arena för författare, läslust och skapande verksamhet
  • Demokrati och delaktighet, barns språkutveckling och barnrättsfrågor
  • Digitala e-tjänster, medie- och informationskunnighet (MIK) och tillgänglig information
  • Skolbiblioteksutveckling

Ladda ner regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 här (pdf)

Bibliotekschefer besöker Danmark

Den 23-25 maj besökte bibliotekschefer från Östergötlands och Jönköpings län några danska bibliotek. Här kommer en kort rapport från deltagarna.

Dolda skatter på fackavdelningen

Dolda skatter på fackavdelningen

Urban Bäckström, bibliotekschef i Vadstena skriver så här:

Danska bibliotek har tydligt fokus på det man kallar bibliotekets nya roll, upplevelser, performances, möten mm. Merparten av resurserna läggs på att uppfylla denna roll. Ett danskt bibliotek av medelstorlek har också en rejält tilltagen ”utvecklingsenhet”.

Bibliotekets nya roll, att tillhandahålla upplevelser, är till sitt innehåll mycket avancerad. I Helsingör exemplifieras detta av en stor utställning om experimentell lyrik och en utställning om Thomas More´s Utopia. Danska bibliotek sätter stor tilltro till besökarnas kulturella och kunskapsmässiga kompetens.

Danska bibliotek, mest tydligt i Herning och i Aarhus, har avskaffat ”disken”, den fasta punkt där bibliotekarien finns tillgänglig för att handleda besökare, svara på frågor etc. Denna uppgift löses på danska bibliotek med hjälp av ”mobila biblioteksvärdar” som svarar på de vanligaste frågorna (var är toaletten?) och av ”mobila bibliotekarier” som vägleder i mediaflödet.

Ladda ner eller läs hela rapporten från Danmark (pdf)