Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Helena Agnemar (sida 2 av 4)

Att arrangera program. Författarsamtal Utbildningar för Götabibliotekens personal

Hur skapar vi intressanta program på biblioteken? Hur får vi folk att vilja komma? Och återkomma? Hur gör vi  intressanta samtal med en författare? Finns det fällor vi bör undvika?
Det och mycket mer var ämnen för de utbildningar som hölls inom projektet “Litteraturscen Östergötland” den 20 och 21 mars. I den ena utbildningen “Att arrangera programverksamhet”  talade Ulf Thörn, riksteaterkonsulent i Östergötland om publikarbete och  marknadsföring. Deltagarna fick i en workshop själva arbeta med ett aktuellt arrangemang och diskutera med varandra om hur publikarbete och marknadsföring kan utvecklas.
Den andra delen av arrangemangskursen handlade om hur en kan arrangera program.
Vad måste vi tänka på när vi ska göra litterära program? Vad händer om vi flyttar ut programverksamheten utanför biblioteken? Fortsätt läsa om att arrangera program. författarsamtal utbildningar för götabibliotekens personal

Litteraturfrukost Poesin i teori och praktik

Den 22 november var det  Litteraturfrukost på Hemslöjdsgården i Linköping. Inbjuden föreläsare var poeten, kritikern och skrivläraren Anna Hallberg.
Vägen till skrivandet var genom att läsa. Hon läste mängder som barn, slukade som så många andra  Wahlströms serieböcker och liknande.
Anna Hallberg började som litteraturkritiker innan hon började skriva poesi. Hon letade länge efter ett eget uttryck och ett språk som gick att använda. Skrivandet kom igång när hon lyssnat på den tyske poeten Thomas Kling i slutet av 1990-talet. Han sköt ut orden och tyskan lät som en klangmassa som gjorde att hon bestämde sig för att utgå från orden istället för känslor eller händelser. Hon samlade på konsonantord och använde inga personliga pronomen som “hon” eller “han”.
Det resulterade i poesiboken “Friktioner” som kom ut 2001. Texten är kontrollerad och konceptuell och uppbyggd som en trappa. Men även om formen finns så är det  som blir text inte förutbestämt. Det viktigaste är att hitta fram till “det där”, när en vet att dikten är färdig.
När är en dikt färdig? För Anna Hallberg är det när den “står stadigt” det inte längre går att lägga till eller dra ifrån något.

Fortsätt läsa om litteraturfrukost poesin i teori och praktik

Biblioteksrummet – Medierna Demokratidag 2

Den 21 september var det dags igen för Götabibliotekens personal att samlas för att fortsätta arbetet med bibliotekens demokratiska uppdrag.
Den här gången var det ännu fler som hörsammat inbjudan, runt 140 personer från de flesta av kommunerna som ingår i Götasamarbetet.
Att frågorna är aktuella och engagerande märktes genom de många frågor som ställdes till föreläsarna och de livliga samtalen som fördes i workshopsdelen.
På förmiddagen var det stadjuristen i Norrköping, Charlotte Rydberg och säkerhetsansvarige i samma kommun, Richard Tjernström, som föreläste i dialogform kring rubriken Juridik och säkerhet i det offentliga rummet med frågeställningar som “Får man tigga inne i biblioteket”, “Får man dela/lägga ut material, politiskt eller opolitiskt inne i biblioteket”, “Kan varje bibliotek göra sina egna regler och i så fall om vad”, “När ska det offentliga rummet begränsas ur säkerhetssynpunkt”.
Ett genomgående svar på de flesta av frågeställningarna var: “Ja man får, om det inte stör eller är brottsligt”.
Föreläsarna underströk vikten av att man pratar om dessa frågor på arbetsplatsen och att man kommer överens om en policy så att man kan känna sig mer säker på hur man kan lösa olika kniviga situationer. Det är också viktigt att bibliotekens hållning inte grundar sig på olika “tyckanden” utan är välgrundat både genom att man vet vad som är tillåtet/förbjudet lagligt men också att de regler som biblioteken skapar är genomdiskuterade och välkända för personalen.

På eftermiddagen höll Gullvor Elf,  chef på Regionarkivet och en av författarna till boken “Vi arbetar i medborgarnas tjänst”, en föreläsning över ämnet Censur eller urval-bibliotekens ställningstagande i mediefrågor. Har biblioteken rätt att vägra att köpa in medier med ett kontroversiellt eller extremt innehåll? Ska biblioteken gallra medier som anses ha ett innehåll som inte överensstämmer med vad vi tycker är “rätt”? Viktiga och komplicerade frågeställningar som diskuterades i den avslutande workshopen.
Arbetsgruppen för demokratifrågor i Göta kommer att sammanställa de diskussioner som dokumenterats och återkoppla till Götabibliotekens personal i någon form. Fortsättning följer vad gäller Götabibliotekens arbete med det demokratiska uppdraget!
Kontaktpersoner:
Götas arbetsgrupp för demokratiuppdraget:
Helena Agnemar utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland, helena.agnemar@regionostergotland.se
Marie Sääf  chef, Linköpings stadsbibliotek, marie.saaf@linkoping.se
Birgitta Hellman Magnusson bibliotekschef, Motala bibliotek, birgitta.hellman.magnusson@motala.se
Birgitta Hjerpe bibliotekschef, Norrköpings stadsbibliotek, birgitta.hjerpe@norrkoping.se

Ellen Rydelius ställs ut

antik skrivmaskin och bok i glasmonter

Ellen Rydelius (1885-1957) från Norrköping förnyade reselitteraturen.

Norrköpings Stadsbibliotek har skapat en liten utställning om författaren, översättaren och reportern Ellen Rydelius. Hon föddes i Norrköping och blev en av Sveriges första kvinnliga journalister och arbetade på Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Idun. På 1920-talet flyttade hon som ensamstående mamma till Rom och blev frilansare. Hennes reseguide “Rom på 8 dagar” utkom 1927 och blev en makalös succé som kom ut i tio upplagor. Med sin kulturhistoriska beläsenhet, drivna stil, sitt personliga tilltal och stora matintresse fick hon svenskar att vallfärda till Europa både före och efter andra världskriget. Hennes reseguider är användbara ännu idag, vilket Carina Burman har visat i sin senaste bok, “Vi romantiska resenärer”, som gavs ut i fjol. I Norrköping drivs en medborgerlig kamp för ett offentligt minnesmärke över Ellen Rydelius. Någon form av staty har föreslagits placeras både vid Stadsbiblioteket och det framtida resecentrum.

Scener & Samtal i Göteborg 29-30/9

Elisabeth Rynell, porträttbild

Elisabeth Rynell kommer till Scener och Samtal i Göteborg med sin nya roman “Moll”. Foto: Cato Lein

Nu har programmet också släppts för det som länge kallades den alternativa Bokmässan, med anledning av bojkotten på grund av den högerextrema tidningen Nya Tiders närvaro på Bokmässan.

Nu kan man se att det är något mycket mer och större: omkring 50 arrangemang om litteratur, samhälle och politik, som äger rum på Göteborgs Litteraturhus och Världskulturmuseet den 29-30/9.

De handlar om Förintelsen, Sakprosan och Fake news, Antifascisten Borges, Civilsamhällets delaktighet, Berättelser från Polesien och hur man översätter lyriska essäer.

Bland deltagarna finns Agneta Pleijel, Theodor Kallifatides, Elisabeth Rynell, Gellert Tamas, Sara Stridsberg, Lasse Söderberg, Malgorzata Szejnert, Athena Farrokhzad, Tove Folkesson, Suzanne Brögger och Khashayar Naderehvandi tillsammans med många andra.

Hela programmet återfinns här. https://goteborgslitteraturhus.se/scenerochsamtal/