Att leda och kommunicera är inte helt lätt,  så därför har Digiteket tagit fram några olika kurser kring detta.

Konsten att hantera e-post 
Denna kurs syftar till att på olika sätt tackla problemet med alltför vidlyftigt eller luddigt e-postande. Länk till kursen

Konsten att hantera information
Denna kurs syftar till att hjälpa till att lösa problemet med den stora informationstillgången. Målet är att hjälpa dig som läsare att identifiera i vilken form information ska överföras, hjälpa till att skapa konsensus kring detta på arbetsplatsen och att sedan hitta metoder för att gemensamt upprätthålla det man bestämt.
Länk till kursen

Konsten att hålla ett bra möte
Denna kurs syftar till att med hjälp av några enkla och grundläggande tips höja kvaliteten på dina möten,  oavsett om det är analogt eller digitalt och oavsett vilken teknik du använder som stöd.

Kursens syfte är inte att ge tekniska tips på hur du arbetar i specifika program som videokonferens-verktyg eller presentationsverktyg,  utan snarare att hjälpa dig att på bästa sätt förbereda och genomföra ett möte, med hjälp av den teknik du behöver. Länk till kursen