Hur skapar vi intressanta program på biblioteken? Hur får vi folk att vilja komma? Och återkomma? Hur gör vi  intressanta samtal med en författare? Finns det fällor vi bör undvika?
Det och mycket mer var ämnen för de utbildningar som hölls inom projektet ”Litteraturscen Östergötland” den 20 och 21 mars. I den ena utbildningen ”Att arrangera programverksamhet”  talade Ulf Thörn, riksteaterkonsulent i Östergötland om publikarbete och  marknadsföring. Deltagarna fick i en workshop själva arbeta med ett aktuellt arrangemang och diskutera med varandra om hur publikarbete och marknadsföring kan utvecklas.
Den andra delen av arrangemangskursen handlade om hur en kan arrangera program.
Vad måste vi tänka på när vi ska göra litterära program? Vad händer om vi flyttar ut programverksamheten utanför biblioteken?
Vikten av att vara envis och inte ge upp även om det kommer få besökare. Bibliotekarierna på Stockholms stadsbibliotek Elias Hillström och Patrik Schylström, båda med lång erfarenhet av att arrangera och medverka i litterära program, delade med sig av sina erfarenheter, mest positiva men också vad en kan tänka på för att inte trampa snett.
Utbildning nummer två handlade om att hålla författarsamtal: Det var projektledaren för Litteraturscen Östergötland, Mats Granberg som i ett samtal med författaren Kristian Lundberg och deltagarna ringade in vad som är viktigt att tänka på när vi har bjudit in en författare till våra bibliotek. Vilken typ av frågor kan vi som samtalsledare använda för att komma igång? Hur gör vi om samtalet börjar spåra ur eller om någon i publiken ”tar över”  och resten av publiken börjar skruva på sig?  Vad får gäst och publik att känna sig välkomna och delaktiga? Kristian Lundberg och Mats Granberg delade med sig av mer eller mindre lyckosamma exempel från olika biblioteksarrangemang runt om i Sverige.
Regionbiblioteket har för avsikt att fortsätta att anordna utbildningar som handlar om att utveckla bibliotekens arbete med programverksamheten inom litteraturområdet.
Under 2017-18 har ett 20-tal författarsamtal arrangerats på flertalet av biblioteken i Götasamarbetet. Det är ett försök att skapa en större arena för litteraturen i Östergötland, där det lokala samsas med det internationella, det breda och mer lättillgängliga med den litteratur som har svårare att  hitta arenor.
Under våren 2018 anordnas ytterligare författarsamtal på några av Götabiblioteken
under Litteraturscen Östergötlands flagg (se Götabibliotekens webbsida: Litteraturscen Östergötland) och diskussionen om hur fortsättningen ska kunna utformas pågår.