Grattis Vallastadens skola och fokusbibliotekarie Ida Ross till Årets skolbibliotek 2021!

bokhyllor med barnböcker

Fokusbibliotekarie Ida Ross på Vallastadens skola – Årets skolbibliotek 2021

Juryns motivering

Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Här kan du se Vallaskolans film om sitt fina fokusbibliotek