Nätverksträff Göta barn och unga

Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Södra Promenaden 105, Norrköping

Datum: 2019-10-02

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-09-03

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Vi möts för att utbyta erfarenheter och diskutera verksamhet och idéer.

Evenemanget uppdateras med innehåll allt eftersom. På förslag hittills finns:
IFLAs riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0-18 år
Barnkonventionen
Stärkta bibliotek – barn och unga

På fm samma dag är det en workshop i Sagoyoga. Anmälan i separat evenemang. Obs  att där är det begränsat antal platser.